קמחא דפסחא


קמחא דפסחא קמחא דפסחא
הקש כאן לתרומת חבילת מזון ומצות ליתומים ואלמנות
עלות חבילת סיוע למשפחת יתומים הינה 650 ש"ח