הקדשת תרומה


תוכלו למלא כאן שמות להקדשת התרומה שיועברו לאלמנות וליתומים לתפילה