סל מזון לחג הפסח לאלמנות ויתומיםסל מזון לחג הפסח לאלמנות ויתומים
הקש כאן לתרומת חבילת מזון ומצות ליתומים ואלמנות
עלות חבילת סיוע למשפחת יתומים הינה 650 ש"ח